SİLAHLI EĞİTİM PROGRAMI

Toplam süresi 120 ders saati olan bir özel güvenlik eğitim programıdır. Bu eğitim programına katılabilmek için en az lise mezunu olup; 21 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

5188 sayılı kanunda belirtildiği şekliyle; bu programın 100 saatlik bölümü silahsız eğitim konularından; 20 saatlik bölümü de silah bilgisi ve atış dersleri konularından oluşmaktadır.

Kurs esnasında nazari silah eğitimlerinin bitimin de silahlı kursiyerlerimiz özel atış poligonuna götürülerek gerçek silah ve fişekle atış eğitmeninin nezaret/gözetiminde 15 metre mesafeden en az 25 adet atış yapmaktadırlar.

Öğrenciler eğitim programı sonunda 100 soru silahsız, 25 soru silahlı toplam 125 soruluk test sınavına ardında da 5 adet mermi atışı yapılan silah sınavına girerler.

Test sınavında başarılı olmak için silahsız derslerden sorulan 100 sorudan en az 60 soruya doğru cevap vermek gerekmektedir. Her sorunun değeri 1 puandır.

Silahlı derslerden sorulan 25 adet silah sorusunun her birinin değeri 2 puan ve atış sınavında hedefe isabet eden her merminin değeri ise 10 puandır.

Sınav sonucunda başarılı olabilmek için; test sınavı sonucu, silah bilgisi test sınavı sonucu ve atış bilgisi sınavlarından alınan 3 sonuç toplanmakta ve bu toplam 2 ye bölünmektedir. Çıkan değerin en az 60 puan olması gerekmektedir.

SİLAHSIZ EĞİTİM PROGRAMI

Toplam süresi 100 ders saati olan bir özel güvenlik eğitim programıdır. Bu programa katılabilmek için en az ilköğretim(8 yıllık) ve ortaokul olup; 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

5188 Sayılı kanunda belirtildiği şekliyle eğitim programı tamamlandığında, öğrenciler 100 soruluk test sınavına katılırlar. 100 sorudan en az 60 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun değeri 1 puandır.

SİLAH FARK EĞİTİMİ PROGRAMI

Toplam süresi 20 ders saati olan bir özel güvenlik eğitim programıdır. Bu eğitim programına katılabilmek için; 100 saatlik silahsız eğitim programını tamamlayıp silahsız sertifika almaya hak kazanmış olmak, en az lise mezunu olmak ve 21 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Silahsız sertifikasını silahlıya çevirmek isteyenler için verilen bu eğitim; silah bilgisi ve atış derslerinden meydana gelmektedir.

Eğitim programı sonunda öğrenciler 25 soruluk test sınavına ve 5 adet mermi atışı yapılan uygulama sınavına girerler.

YENİLEME EĞİTİMİ PROGRAMI

Toplam süresi Silahlı kartı olanlar için 60 saat, Silahsız kartı olanlar için 50 saat olan bir özel güvenlik eğitim programıdır. Silahlı ya da silahsız kartı olan Özel Güvenlik Görevlilerin çalışmaya devam edebilmeleri için her 5 yılda bir bu eğitime katılıp, eğitim sonunda yapılan sınava girmeleri gerekmektedir. Sınava giren tüm öğrenciler aldıkları nota bakılmaksızın başarılı sayılırlar ve yenileme sertifikası almaya hak kazanırlar.

Yenileme eğitimi; kart süresi bitimine en az 6 ay en fazla 1 yıl kala yapılabilir.

TEMEL EĞİTİM

YENİLEME EĞİTİMİ

DERS SAAT DERS SAAT
Özel Güvenlik Hukuku veKişi Hakları

20

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları

10

Güvenlik Tedbirleri

20

Güvenlik Tedbirleri

10

Güvenlik Sistem ve Cihazları

 5

Güvenlik Sistem ve Cihazları

3

Temel İlk Yardım

10

Temel İlk Yardım

4

Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı

8

Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı

4

Etkili İletişim

12

Etkili İletişim

8

Kalabalık Yönetimi

10

Kalabalık Yönetimi

4

Kişi Koruma

 9

Kişi Koruma

4

Genel Kollukla İlişkiler

4

Genel Kollukla İlişkiler

2

Silah Bilgisi ve Atış

20

Silah Bilgisi ve Atış

10

Uyuşturucu Madde Bilgisi
2
Uyuşturucu Madde Bilgisi
1
TOPLAM

120

 

60

İZMİR HABİTAT ÖZEL GÜVENLİK KURS KAYITLARI

Eğitimlerimize online olarak hemen kayıt olabilirsiniz.